By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 5. november 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Virksomhedsrapportering pr. 30. september 2015
Beslutning: Godkendt
3. Limfjordsbroen - Regnskab 2014
Beslutning: Anbefales
4. Aalborg Midtby, Østre Alle/Sønderbro, Erhverv. Kommuneplantillæg 1.030 og Lokalplan 1-1-120 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Hasseris, Otiumvej. Boliger. Kommuneplantillæg 3.019 og lokalplan 3-3-111 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Universitetsområdet, Marshalls Alle. Boliger. Kommuneplantillæg 4.040 og lokalplan 4-4-113. (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Boligområdet vest for Frejlev Skole, Kommuneplantillæg 6.017 og Boliger, Griegsvej, Frejlev, Lokal-plan 6-3-105 samt delvis ophævelse af Lokalplan 6-3-103 Boliger, Griegsvej, Frejlev (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Budolfi Plads, Nedrivning af Budolfihus m.m. Lokalplan 1-1-126 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
9. Sundby-Hvorup Boligselskab - afd. 252 - Bredgade 4, Gandrup - Serviceareal til 36 eksisterende ældreboliger (Skema C)
Beslutning: Anbefales
10. Boligforeningen Fjordblink, afd. 35, Godsbanen - 175 almene ungdomsboliger - endelig anskaffelsessum (skema C)
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Anbefales
11. Boligforeningen Fjordblink, afd. 36, Godsbanen – 35 almene familieboliger – endelig anskaffelsessum (skema C)
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Anbefales
12. Vivabolig – 90 almene ungdomsboliger - Kjellerupsgade 12 / Søndergade 62 - Endelig anskaffelsessum (skema C)
Bilag til punkt 12
 
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
13. Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune
Beslutning: Til orientering
14. Garantistillelse jf. Almenboliglovens § 98 til sikring af brandsikringssystemet i Lejerbo
Beslutning: Anbefales
15. Forlængelse af forsøgsperiode for anvendelse af kombineret udlejning i en almen boligafdeling
Beslutning: Anbefales
16. Aftale om frikøb af tilbagekøbsdeklaration - Boligforeningen Bakkebo, afdeling 1 - Granlien 1
Beslutning: Anbefales
17. Forfaldne beboelsesejendomme i landdistriktet, 9. pulje
Beslutning: Godkendt
18. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
19. Forbedring af fremkommeligheden på Vesterbro
Beslutning: Udsat med bemærkninger
20. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Se referat
21. Forslag til indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune
Beslutning: Anbefales
22. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Intet
23. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
24. Henvendelse fra byrådsmedlem H. P. Beck - Forslag til bedre udnyttelse af P-pladser
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
25. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
26. Eventuelt
Beslutning: Intet
27. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt