By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 19. november 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Virksomhedsrapportering pr. 31. oktober 2015
Beslutning: Godkendt
3. Aktuel Status 2015 By- og Landskabsforvaltningen - Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
4. Status budget 2016-19
Beslutning: Drøftedes
5. Halmfyringsanlæg, Ny Høstemarkvej, Mou. Kommuneplantillæg 8.007 og Lokalplan 8-5-102 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Åbning af Østerå ved Musikkens Plads
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Godkendt
7. Den nordlige del af Håndværkerkvarteret, omdannelse. Den videre proces.
Beslutning: Godkendt
8. Himmerland Boligforening, afd. 3, Henning Smiths Vej 8-40 og Poul Buås Vej 11-17, 9000 Aalborg - Helhedsplan/renovering – Familieboliger – Skema A
Beslutning: Anbefales
9. Vivabolig, afd. 15, Store Tingbakke, 9310 Vodskov – 217 almene boliger – renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel – ansøgning om støtte inden renovering (skema B)
Beslutning: Anbefales
10. Sundby-Hvorup Boligselskab, afdeling 7, Abildgårdsvej m.fl., Nørresundby - 577 almene familieboliger. Renovering med kapitaltilførsel og driftsstøtte - skema B
Beslutning: Anbefales
11. Skiltepolitik for Aalborg Kommune
Beslutning: Udsat
12. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
13. Ny beredskabsstruktur §60-selskab - parkeringskontrol
Beslutning: Udsat
14. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Se referat
15. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Intet
16. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Se referat
17. Giftfri-by kampagne
Beslutning: Til orientering
18. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
19. Eventuelt
Beslutning: Se referat
20. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt