By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 10. december 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Videreførelse af sekretariat for etablering af en BRT-løsning - tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
3. Virksomhedsrapport pr. 30. november 2015
Beslutning: Godkendt
4. Østre Havn, Nyhavnsgade og Beddingen, boliger mm. Lokalplan 1-4-108 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Universitetsområdet. Vest for Tinbergens Alle. Boliger. Kommuneplantillæg 4.038, Lokalplan 4-4-112 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Aalborg Østhavn. Opsamling på fordebat
Beslutning: Godkendt
7. Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret. Ændret anvendelse af en del af erhvervsområdet. Opsamling på fordebat
Beslutning: Godkendt
8. Kong Hans Gade 17. Etablering af etageboliger
Beslutning: Godkendt
9. Bispensgade 14, Aalborg – Tilladelse til nedrivning af bygning
Beslutning: Drøftedes
10. Boligforeningen Fjordblink, afd. 10, Peter Freuchens Vej 1-39, 9210 Aalborg SØ -renovering med driftsstøtte og kapitaltilførsel af 138 almene familieboliger – drøftelse før skema A
Beslutning: Drøftedes
11. Kondemnering og påbud om nedrivning i forbindelse med fugt og skimmelsvampeangreb, beboelsesejendom (enfamiliehus) beliggende Vester Halne Vej 110, 9430 Vadum.
Beslutning: Godkendt
12. Kondemnering og påbud om nedrivning i forbindelse med fugt og skimmelsvampeangreb, beboelsesejendom (enfamiliehus) beliggende Mjels Brovej 22, Ellidshøj, 9230 Svenstrup.
Beslutning: Godkendt
13. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
14. Revideret forslag til forbedret fremkommelighed på Vesterbro
Beslutning: Godkendt
15. Ny Beredskabsstruktur § 60-selskab – Parkeringskontrol
Beslutning: Anbefales
16. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Se referat
17. Forvaltning af strandene i 2016 - blå flag
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
18. Vildtregulering på Aalborg Kommunes skov- og naturarealer 2015
Beslutning: Til orientering
19. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Se referat
20. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Se referat
21. Status på påklagede sager - afgørelser 2. halvår 2015
Beslutning: Til orientering
22. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
23. Eventuelt
Beslutning: Se referat
24. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt