By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 7. januar 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Budget 2017-20 på By- og Landskabsforvaltningens område - Tidsplan og overordnede emner
Beslutning: Drøftedes
3. Boliger og kontorer, Sankelmarksgade-Bleggårdsgangen, Aalborg Midtby. Kommuneplantillæg 1.033 og Lokalplan 1-1-123 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
4. Sofiendal Enge, Boliger. Kommuneplantillæg 3.016 og lokalplan 3-5-104 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Nørresundby Midtby, Lindholm Brygge 9, Boliger. Kommuneplantillæg 1.029 og lokalplan 1-2-112 (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Vejgård, Ritavej. Boliger. Startredegørelse
Beslutning: Drøftedes
7. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
8. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Intet
9. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Intet
10. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
11. Salg af parcelhus-, boliggrunde samt øvrige boliger
Beslutning: Godkendt
12. Salg af erhvervsgrunde
Beslutning: Godkendt
13. Teknik og Miljø 2016 (tidligere Politisk Forum) - Orientering
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
14. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
15. Eventuelt
Beslutning: Se referat
16. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt