By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 21. januar 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af udvikling af Stigsborg Havnefront – tilknytning af finansiel rådgiver
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 31. december 2015
Beslutning: Godkendt
4. Drøftelse af emner til byrådet vedr. Budget 2017-20
Beslutning: Drøftedes
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.032 og Lokalplan 1-1-124. Aalborg Midtby, Karolinelund. Park og børnehave. (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.039 og Lokalplan 4-3-103. Gug Alper, Boliger og rekreativt område (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
7. Godkendelse af fordebat til kommuneplantillæg. Uggerhalnevej, Grindsted, Boliger
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af Lokalplan 9-6-107. Hals, Torndalstrand, Sommerhuse (1. forelæggelse)
Beslutning: Udgik
9. Godkendelse af Lokalplan 5-2-105 og Redegørelse for bæredygtighed. Vodskov, Vodskov Enge, Boliger (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af forbud mod beboelse og ophold (kondemnering) samt påbud om nedrivning. Vester Hassing, Fuglestræde 12
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af forbud mod beboelse og ophold (kondemnering) samt påbud om nedrivning. Sulsted, Kuskgårdsvej 51
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger – skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39
Beslutning: Anbefales
13. Godkendelse af ansøgning om støtte (skema B). Helhedsplan for udskiftning af tagdækning og vinduer. Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel. Vivabolig afdeling 17. Dannerhøj i Visse.
Beslutning: Godkendt
14. Godkendelse af retningslinjer og vilkår for udendørs servering
Beslutning: Godkendt
15. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
16. Orientering om større koordinerede lednings- og vejarbejder 2016
Beslutning: Til orientering
17. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Se referat
18. Godkendelse af regulativ for vintervedligeholdelse
Beslutning: Anbefales
19. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Se referat
20. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
21. Godkendelse af salg af areal, Søhesten 31-65, 9370 Hals, til Sundby-Hvorup Boligselskab
Bilag til punkt 21
 
Beslutning: Godkendt
22. Godkendelse af ekspropriation til etablering af cykelsti - Vodskov, Uggerhalne, Grindsted
Bilag til punkt 22 
Beslutning: Anbefales
23. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
24. Eventuelt
Beslutning: Se referat
25. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt