By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 4. februar 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Lokalplan 4-4-114 Boliger, Tinbergens Alle og Seiferts Alle, Universitetsområdet (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.037 og Lokalplan 4-5-102, Nyt bydelscentrum ved Tornhøj, Tornhøj (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af ansøgning om støtte til renovering efter almenboliglovens §100 (Skema A). Viking Kollegiet, Boulevarden 31
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af ansøgning om støtte til opførsel af 66 almene ældreboliger m.m. - Domea.dk - afd. 02 - Demensplejehjemmet Tornhøjhaven, Aalborg Øst - (Skema A)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
6. Godkendelse af ansøgning om støtte til opførsel af 32 almene ældreboliger med servicearealer til mennesker med udviklingshæmning - skema A, Himmerland Boligforening - afd. 79 - Tornhøjgaardgrunden
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart - (Skema B) Plus Bolig, afd. 122, Visionsvej 1-3, 9000 Aalborg -104 almene ungdomsboliger
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Drøftelse af visse detailhandelsbutikker samt internetbutikker
Beslutning: Drøftedes
9. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
10. Godkendelse af nedlæggelse af offentligt vejareal - Vadum Kirkevej
Beslutning: Anbefales
11. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Intet
12. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Intet
13. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
14. Godkendelse af ekspropriation af arealer til pumpestationer og rettigheder til etablering og sikring af spildevandsledninger m.v. i området ved Svanevej, Tjørnevej, Lyngstien, Koralvej m.fl. - spildev
Beslutning: Anbefales
15. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
16. Eventuelt
Beslutning: Intet
17. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt