By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 18. februar 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om foreløbigt regnskab 2015 for By- og Landskabsforvaltningen
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Til orientering
3. Drøftelse af Budget 2017-20 på By- og Landskabsforvaltningens område - status på arbejdet
Beslutning: Drøftedes
4. Godkendelse af Lokalplan 9-4-103, Tillæg til Lokalplan 5.23, Boliger ved Færgevej, Vestpieren, Hals (1. forelæggelse)
Beslutning: Udsat
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.030 og Lokalplan 1-1-120 Erhverv, Østre Alle/Sønderbro, Aalborg Midtby (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.017 og Lokalplan 6-3-105 Boliger, Griegsvej, Frejlev samt delvis ophævelse af Lokalplan 6-3-103 Boliger, Griegsvej, Frejlev (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af ophævelse af Byplanvedtægt nr. 24, Sankelmarksgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af fordebat til kommuneplantillæg. Boliger, Smalby, Langholt
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af forfaldne beboelsesejendomme i landdistriktet, Pulje 10
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Godkendelse af ansøgning om skema A for etablering af 132 almene ungdomsboliger og 20 almene familieboliger (Stayboliger) - Plus Bolig, afd. 14, Poul Paghs Gade 2-4
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af Bæredygtighedsstrategi 2016-20, By- og Landskabsforvaltningens fokusområder
Beslutning: Udsat med bemærkninger
12. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
13. Godkendelse af afslag på dispensation for kørsel med gyllevogne med forhøjet akseltryk
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
14. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Intet
15. Godkendelse af indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
16. Godkendelse af Giftfri Zone 2016 - kampagne
Bilag til punkt 16
 
Beslutning: Godkendt
17. Orientering om resultat af registrering og tilstandsvurdering af skulpturer og springvand i Aalborg Kommune
Beslutning: Til orientering
18. Godkendelse af leasingaftale hos Entreprenør, By- og Landskabsforvaltningen
Beslutning: Anbefales
19. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Intet
20. Godkendelse af nye veje på Eternitgrunden - Boeck-Hansens Vej, Kildestrømmen, Kildevældet
Bilag til punkt 20
 
Beslutning: Godkendt
21. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
22. Drøftelse af invitation til nyt frikommuneforsøg
Beslutning: Udsat med bemærkninger
23. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
24. Eventuelt
Beslutning: Se referat
25. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt