By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 9. marts 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af omprioriteringsbidrag for By- og Landskabsforvaltningen - Budget 2017-20
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af kommuneplantillæg 4.042 for lokalcenter ved Danalien og lokalplan 4-2-114 Lokalcenter Danalien og Sohngårdsholmsvej, Grønlandskvarteret (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.021, Lokalplan 3-2-103, Undervisning, institutioner mv., Gammel Kærvej, Hobrovejkvarteret (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af Lokalplan 9-4-103, Tillæg til Lokalplan 5.23, Boliger ved Færgevej, Vestpieren, Hals (1. forelæggelse)
Beslutning: Udsat
6. Godkendelse af Startredegørelse, Boliger, Samsøgade - Bernstorffsgade, Vejgård
Beslutning: Ikke godkendt
7. Godkendelse af fordebat til kommuneplantillæg. Nyt boligområde i den nordlige del af Vadum
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart - 12 almene familieboliger (stayboliger) – skema B. Vivabolig, afdeling 134, Gundorfslund 5 og 6, 9000 Aalborg.
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af Bæredygtighedsstrategi 2016-20, By- og Landskabsforvaltningens fokusområder
Beslutning: Udsat med bemærkninger
10. Godkendelse af forfaldne beboelsesejendomme i landdistriktet, Pulje 10
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
11. Orientering om program til parallelopdrag for Stigsborg Havnefront
Beslutning: Til orientering
12. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
13. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Intet
14. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Intet
15. Godkendelse af navngivning af ny vej i Sønder Tranders, Jasminparken
Bilag til punkt 15
 
Beslutning: Godkendt
16. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
17. Drøftelse af invitation til nyt frikommuneforsøg
Beslutning: Drøftedes
18. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
19. Eventuelt
Beslutning: Intet
20. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt