By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 7. april 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.034 og Lokalplan 1-3-112 Bolig- og erhvervsområde, Kastetvej 17, Vestbyen (1. forelæggelse)
Beslutning: Udgik
3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.023 og Lokalplan 3-2-106 Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 8.007 og Lokalplan 8-5-102 Teknisk anlæg, Halmfyringsanlæg, Ny Høstemarkvej, Mou (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 10.012 (med Miljørapport), Byudviklingsplan for Nibe (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.038 og Lokalplan 4-4-112 Boliger vest for Tinbergens Alle, Universitetsområdet (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af fordebat til Kommuneplantillæg 6.020 Omdannelse af del af central erhvervsområde i Frejlev
Beslutning: Godkendt
8. Orientering om prækvalifikationsmateriale og bedømmelseskomité for Stigsborg Havnefront
Beslutning: Til orientering
9. Godkendelse af udpegning af nyt lokalcenter på Hadsundvej ved Doravej og Golfparken
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af ændringer i kompetencefordelingsplan imellem byrådet, udvalget og forvaltningen
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Godkendt
11. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
12. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Se referat
13. Orientering om træer i gade- og vejarealer i Aalborg Kommune
Beslutning: Til orientering
14. Godkendelse af samarbejdsaftale med Karolines Venner
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
15. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Intet
16. Godkendelse af navngivning af en ny vej i Lindholm, Lindholm Vænge
Bilag til punkt 16
 
Beslutning: Godkendt
17. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Se referat
18. Orientering om Teknik og Miljø i Aalborg
Beslutning: Til orientering
19. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
20. Eventuelt
Beslutning: Se referat
21. Orientering om regnskab 2015 på By- og Landskabsforvaltningens område
Beslutning: Til orientering
22. Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr.
Beslutning: Anbefales
23. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2015-2016. By- og Landskabsforvaltningen – drift.
Beslutning: Anbefales
24. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2015 til 2016. By- og Landskabsforvaltningen – anlæg. Tillægsbevilling 2016
Beslutning: Anbefales
25. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt