By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 21. april 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om Ny børnehave i Karolinelund
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt