By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 4. maj 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af virksomhedsrapportering på By- og Landskabsforvaltningens område pr. 31. marts 2016
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.019 og Lokalplan 6-1-109 Boliger, Midgården, Svenstrup (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.032 og Lokalplan 1-1-124 (med Miljørapport), Karolinelund, Park og Børnehave, Aalborg Midtby (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.016 og Lokalplan 3-5-104, Boliger, Sofiendal Enge (2.forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
6. Godkendelse af Lokalplan 1-4-108 Boliger m.m. ved Nyhavnsgade og Beddingen, Østre Havn, Ø-gadekvarteret (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
7. Godkendelse af delegering af beslutningskompetence for lokalplaner og kommuneplantillæg
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af Startredegørelse, Boliger, Attrupgårdvej, Vodskov
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af opsamling på fordebat. Byudviklingsplan for Skalborg
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af rummelighedsredegørelse for nyudlæg af arealer til boliger i planperiode 2015-2026
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
11. Godkendelse af Skema B for 6 almene ældreboliger med servicearealer på Studievej 15, Nørresundby, Sundby-Hvorup Boligselskab
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Anbefales
12. Godkendelse af forfaldne beboelsesejendomme i landdistriktet, Pulje 11
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse af høringssvar til Region Nordjyllands forslag til Råstofplan 2016
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
14. Godkendelse af Aalborg Kommunes deltagelse i ansøgning om frikommuneforsøg
Beslutning: Udgik
15. Orientering om parallelopdrag til Stigsborg Havnefront
Beslutning: Til orientering
16. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
17. Godkendelse af ny parkeringsstruktur
Beslutning: Udgik
18. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Se referat
19. Godkendelse af juleudsmykning
Beslutning: Godkendt
20. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Se referat
21. Godkendelse af fælles maste - og gravepolitik for de nordjyske kommuner
Beslutning: Godkendt
22. Godkendelse af navngivning af en ny vej i Aalborg Øst - Tornhøjgård
Bilag til punkt 22
 
Beslutning: Godkendt
23. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
24. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
25. Eventuelt
Beslutning: Intet
26. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
27. Godkendelse af salg af areal til åben-lav boligbyggeri - Drastrup Skovvej 45, del af matr.nr. 5t Drastrup By, Frejlev
Bilag til punkt 27
 
Beslutning: Godkendt

Lukket

28. Godkendelse af salg af matr. nr. 1ahq Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder - beliggende på hjørnet af Sohngårdsholmsvej og Universitetsboulevarden
Beslutning: Godkendt