By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 26. maj 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af virksomhedsrapportering på By- og Landskabsforvaltningens område pr. 30. april 2016
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.043 og Lokalplan 4-1-113, Boliger, Ritavej, Vejgård (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.033 og Lokalplan 1-1-123 Boliger og kontorer, Sankelmarksgade-Bleggårdsgangen, Aalborg Midtby (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.040, Lokalplan 4-4-113 Boliger, Marshalls Alle, Universitetsområdet (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Lokalplan 1-1-126 Nedrivning af Budolfihus m.m., Budolfi Plads, Aalborg Midtby (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af skema A for 44 nye almene familieboliger i Lindholm Søpark, Sundby-Hvorup Boligselskab
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af Startredegørelse, Boliger, Grænsevej, Hasseris
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Godkendelse af Startredegørelse, Boliger, Samsøgade - Bernstorffsgade, Vejgård
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af Skitseprojekt for Østerå gennem Godsbanearealet
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af opsamling på fordebat. Vindmøller, Nørrekær Enge
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
12. Orientering om rådgiverhold til parallelopdrag om Stigsborg Havnefront
Beslutning: Til orientering
13. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
14. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
15. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Intet
16. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Se referat
17. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
18. Eventuelt
Beslutning: Se referat
19. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt