By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 9. juni 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af By- og Landskabsudvalgets møder i 2017
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.036 og Lokalplan 1-4-110 (med Miljørapport), tillæg til Lokalplan 1-4-106, Boliger og erhverv, Østre Havn, Øgadekvarteret (1. forelæggelse)
Beslutning: Udsat
4. Godkendelse af ansøgning om støtte og opførelse af 18 almene familieboliger inden byggestart på Søhesten i Hals. (Skema A + B)
Beslutning: Anbefales
5. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
6. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Intet
7. Godkendelse af VVM-redegørelse, Udvidelse af Tranholmvej, Aalborg Øst (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Parkering på Frederiks Torv og Ågade Torv i Danmarksgadekvarteret
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Godkendt
9. Orientering om Trafik- og Miljøberetning 2015
Beslutning: Til orientering
10. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Intet
11. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
12. Godkendelse af ekspropriation til etablering af busbane på Hobrovej (toppen af Skalborg Bakke)
Beslutning: Anbefales
13. Godkendelse af udbud af "Kronborg" på Egholm
Bilag til punkt 13
 
Beslutning: Godkendt
14. Godkendelse af fastsættelse af salgspris for storparcel på Elektravej i Gug, matr.nr. 21az Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders
Beslutning: Godkendt
15. Godkendelse af fastsættelse af salgspriser på parcelhusgrunde beliggende på Elektravej i Gug Sydøst
Beslutning: Godkendt
16. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
17. Eventuelt
Beslutning: Se referat
18. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
19. Godkendelse af tilkendegivelse af ekspropriationsvilje - erhvervelse af del af matr. 181d Nørresundby Bygrunde
Beslutning: Anbefales