By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 9. juni 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af Planstrategi 2016
Beslutning: Drøftedes
3. Drøftelse af udkast til Bæredygtighedsstrategi 2016-2020
Beslutning: Drøftedes
4. Drøftelse af projekt vedrørende nedgravede containere til affald i tæt- og midtby
Beslutning: Drøftedes
5. Eventuelt
Beslutning: Intet
6. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt