By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 23. juni 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.028 og Lokalplan 1-1-116, Blandet bolig- og erhvervsområde, karreen mellem Løkkegade og Kjellerups Torv, Aalborg Midtby (1. forelæggelse)
Beslutning: Udsat
3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.044 og Lokalplan 4-3-104 Boliger, Kong Minos Vej, Gug (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.038 og Lokalplan 1-3-111 Boliger og erhverv, Kirkegårdsgade, Vestbyen (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.018 og Lokalplan 6-1-107 Erhverv, Hobrovej/E45, Svenstrup (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.022 med Miljørapport (MV), Byudviklingsplan for Skalborg (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af Lokalplan 1-1-128, tillæg til Lokalplan 1-1-110, Godsbanearealet, Aalborg Midtby (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af ophævelse af Byplanvedtægt nr. 24, Sankelmarksgade, Aalborg Midtby (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af Startredegørelse, Bolig- og erhvervsområde, Strandvejen - Badehusvej, Vestbyen
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af opsamling på fordebat. Boliger, Smalby, Langholt
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af forfaldne beboelsesejendomme i landdistriktet, Pulje 12
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse af renoveringsprojekt - Strubjerg 42-56 og Skolevej 40-70, Nørresundby - Sundby-Hvorup Boligselskab, afdeling 13 (skema A+B)
Beslutning: Anbefales
13. Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B) for Demensplejehjemmet, Tornhøjvej 6 i Aalborg Øst. Domea.dk afdeling 02
Bilag til punkt 13
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
14. Godkendelse af ’Brug Byen – Vejledning for skilte, gader og pladser’
Beslutning: Anbefales
15. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
16. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Intet
17. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Se referat
18. Orientering om høring af rusmiddelstrategi
Beslutning: Til orientering
19. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Intet
20. Orientering om status på påklagede sager - Afgørelser 1. halvår 2016
Beslutning: Til orientering
21. Godkendelse af virksomhedsrapport By- og Landskabsforvaltningen pr. 31. maj 2016
Bilag til punkt 21
 
Beslutning: Godkendt
22. Drøftelse af budget 2017-20 på By- og Landskabsforvaltningens område
Beslutning: Drøftedes
23. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
24. Eventuelt
Beslutning: Se referat
25. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
26. Godkendelse af salg af areal til boligbyggeri på Morbærhaven
Beslutning: Godkendt
27. Godkendelse af salg af grund v/Tornhøjvej
Beslutning: Godkendt