By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 9. august 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.028 og Lokalplan 1-1-116, Blandet bolig- og erhvervsområde, karreen mellem Løkkegade og Kjellerups Torv, Aalborg Midtby (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.036 og Lokalplan 1-4-110 (med Miljørapport), tillæg til Lokalplan 1-4-106, Boliger og erhverv, Østre Havn, Øgadekvarteret (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.039 og Lokalplan 4-3-103 Boliger og rekreativt område, Gaias Alle, Gug (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Godkendelse af Lokalplan 9-4-103, Tillæg til Lokalplan 5.23 Boliger ved Færgevej, Vestpieren, Hals (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Drøftelse af ansøgning om ny boligudstykning ved Mandelvej i Stae
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Drøftedes
7. Godkendelse af Opførelse af 10 almene familieboliger - Sundby-Hvorup Boligselskab - afdeling 254 - Ved Jernbanen, Vester Hassing- skema A
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af Opførelse af 10 almene familieboliger - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afdeling 255, Mellemvang i Gandrup - skema A
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Anbefales
9. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Intet
10. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Intet
11. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Intet
12. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
13. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
15. Eventuelt
Beslutning: Se referat

Lukket

16. Godkendelse af salg af matr.nr. 401a og 401b Aalborg Bygrunde - Budolfi Plads
Beslutning: Udsat