By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 18. august 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 på By- og Landskabsforvaltningens område
Beslutning: Godkendt
3. Drøftelse af forslag til Budget 2017-20 på By- og Landskabsforvaltningens område
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.036, Udvidelse af Aalborg Havn med miljørapport (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.045 og Lokalplan 4-5-103 Boliger og institutioner, Venøsundvej og Tornhøjvej, Tornhøj (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.046 og Lokalplan 4-2-113 Boliger, erhverv mm., Eternitten, Grønlandskvarteret (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.021 og Lokalplan 3-2-103, Undervisning, institutioner m.v., Gammel Kærvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
8. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.042 for lokalcenter ved Danalien og Lokalplan 4-2-114 Lokalcenter, Danalien og Sohngårdsholmsvej, Grønlandskvarteret (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af Kommuneplantillæg 7.009 Byudviklingsplan for Romdrup/Klarup (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
10. Drøftelse af Katalog over Byudviklingsprojekter i Romdrup/Klarup
Beslutning: Drøftedes
11. Godkendelse af Kommuneplantillæg 8.009 Byudviklingsplan for Storvorde/Sejlflod (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
12. Drøftelse af Katalog over Byudviklingsprojekter i Storvorde/Sejlflod
Beslutning: Drøftedes
13. Godkendelse af Lokalplan 4-4-114 Boliger ved Tinbergens Alle og Seiferts Alle, Universitetsområdet (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
14. Godkendelse af projekt og anskaffelsessum (Skema B) for Viking Kollegiet, Boulevarden 31
Beslutning: Godkendt
15. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
16. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Intet
17. Orientering om Årsberetning 2015 for de kommunale Kirkegårde
Beslutning: Til orientering
18. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Se referat
19. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Se referat
20. Godkendelse af ekspropriation af areal til pumpestation og forsinkelsesbassin samt ekspropriation af rettigheder til etablering og sikring af spildevandsledninger mv. i Sønder Tranders, Aalborg
Beslutning: Anbefales
21. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
22. Eventuelt
Beslutning: Se referat
23. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
24. Godkendelse af køb af areal ved Halkjærvej til skovrejsning
Beslutning: Godkendt