By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 8. september 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af regnskab 2015 - Limfjordsbroen
Beslutning: Anbefales
3. Drøftelse af Budget 2017-20 - status
Beslutning: Drøftedes
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.017 og Lokalplan 3-3-110 Boliger, Byengen, Hasseris (1. forelæggelse)
Beslutning: Udsat
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.022 og Lokalplan 5-2-108 Boliger, Attrupgårdvej, Vodskov (1. forelæggelse) samt at et privat areal samt et vejareal overføres fra byzone til landzone
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.023 og Lokalplan 3-2-106 Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.043 og Lokalplan 4-1-113, Boliger, Ritavej, Vejgård (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.019 og Lokalplan 6-1-109 Boliger, Midgården, Svenstrup (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af forfaldne beboelsesejendomme i landdistriktet, Pulje 13
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af salg af Aalborg Erhvervskollegium
Beslutning: Godkendt
11. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
12. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Intet
13. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Intet
14. Orientering om kampagneaktiviteterne i forbindelse med Giftfri Zone-kampagnen
Beslutning: Til orientering
15. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Se referat
16. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
17. Eventuelt
Beslutning: Se referat
18. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

19. Godkendelse af salg af matr.nr. 401a og 401b Aalborg Bygrunde - Budolfi Plads
Beslutning: Udsat