By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 21. september 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Virksomhedsrapport pr. 31. august 2016 på By- og Landskabsforvaltningens område
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af Lokalplan 6-1-108 Boliger, Gammel Viborgvej, Svenstrup (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af Fordebat til kommuneplantillæg, Nyt lokalcenter på Hadsundvej ved Doravej og Golfparken
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af forbud mod beboelse og ophold (kondemnering) og påbud om nedrivning - Skovshoved 6, Hals
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af forbud mod beboelse og ophold (kondemnering) og påbud om nedrivning - Stokbrovej 6, Sulsted
Beslutning: Godkendt
7. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
8. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Se referat
9. Godkendelse af forslag til Natura 2000-handleplaner 2016-2021
Beslutning: Anbefales
10. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Se referat
11. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
12. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
13. Eventuelt
Beslutning: Se referat
14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt