By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 6. oktober 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af aktuel status 2016 - By- og Landskabsforvaltningen. Tillægsbevilling 2016
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af fordebat vedrørende byudviklingsplan for Vestbjerg
Beslutning: Udsat med bemærkninger
4. Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart af 10 almene familieboliger, Sundby-Hvorup Boligselskab, Ved Jernbanen, Vester Hassing - skema B
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af opførelse af 10 almene familieboliger, Sundby-Hvorup Boligselskab, Mellemvang, Gandrup – Skema B
Beslutning: Anbefales
6. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Intet
7. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Intet
8. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Intet
9. Godkendelse af navngivning til en ny vej i Svenstrup - Gjessinggård
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Udsat med bemærkninger
10. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
11. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
12. Eventuelt
Beslutning: Intet
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

14. Godkendelse af køb af ejendommene, beliggende Hjulmagervej 18 - 20 og 22c, 9000 Aalborg - tillægsbevilling anlæg
Beslutning: Anbefales
15. Godkendelse af salg af matr.nr. 401a og 401b Aalborg Bygrunde - Budolfi Plads
Beslutning: Udsat