By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 24. oktober 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 30. september 2016 på By- og Landskabsforvaltningens område
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af lokalplan 9-6-107 Sommerhuse, Torndalstrand, Landområde Hals (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Godkendelse af fordebat vedrørende byudviklingsplan for Vestbjerg
Beslutning: Godkendt
5. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
6. Godkendelse af parkeringsstruktur - Aalborg Midtby
Beslutning: Udsat
7. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Se referat
8. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Intet
9. Godkendelse af navngivning til en ny vej i Svenstrup - Gjessinggård
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Godkendt
10. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
11. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
12. Eventuelt
Beslutning: Se referat
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt