By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 10. november 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af kommuneplantillæg 6.021 for udvidelse af landsbyen Tostrup (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af kommuneplantillæg H.032 om reviderede parkeringsbestemmelse (1.forelæggelse)
Beslutning: Udsat
4. Godkendelse af kommuneplantillæg 4.044 og Lokalplan 4-3-104 Boliger, Kong Minos Vej, Gug (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af lokalplan 4-6-106 Boliger, Fyrkildevej, Smedegård (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af forfaldne beboelsesejendomme i landdistriktet, Pulje 14
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af tilskud via byfornyelsesloven til istandsættelse af klimaskærm på Huul Mølle, Vokslev. 9240 Nibe
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af fordebat - Byudvikling i Sohngårdsholmsområdet
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af fordebat - Byudviklingsplan for Vodskov
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af 132 almene ungdomsboliger og 20 almene familieboliger (STAYboliger) - Plus Bolig - Poul Paghs Gade 2-4 - Skema B
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af endelig anskaffelsessum Himmerland Boligforening, afd. 63, Ditlev Bergs Vej 5, 9000 Aalborg - 240 almene ungdomsboliger - skema C
Beslutning: Anbefales
12. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
13. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Se referat
14. Orientering om forvaltningsplan, Lille Vildmose
Bilag til punkt 14
 
Beslutning: Til orientering
15. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Intet
16. Godkendelse af navngivning af ny vej i Hasseris - Tranebærparken
Bilag til punkt 16
 
Beslutning: Godkendt
17. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
18. Godkendelse af mindstepriser for byggefelter på Fenris Alle i Svenstrup
Bilag til punkt 18
 
Beslutning: Godkendt
19. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
20. Eventuelt
Beslutning: Se referat
21. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
22. Godkendelse af salg af matr.nr. 401a og 401b Aalborg Bygrunde - Budolfi Plads
Beslutning: Anbefales
23. Godkendelse af salg af Vaarstvej 43, 9230 Gistrup
Beslutning: Godkendt