By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 24. november 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 31. oktober 2016 på By- og Landskabsforvaltningens område
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af anlægsindtægter By- og Landskabsforvaltningen - Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.038 og Lokalplan 1-3-111 Boliger og erhverv, Kirkegårdsgade, Vestbyen (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
6. Godkendelse af kommuneplantillæg 6.018 og Lokalplan 6-1-107 Erhverv, Hobrovej/E45, Svenstrup (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af fordebat til kommuneplantillæg. Nyt boligområde i den sydlige del af Fjellerad
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af DLG projekt med 18 familieboliger og 62 ungdomsboliger, Himmerland Boligforening, afd. 84, Skema A
Beslutning: Ikke anbefalet med bemærkninger
9. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
10. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Intet
11. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Intet
12. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
13. Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens
Beslutning: Anbefales
14. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
15. Eventuelt
Beslutning: Se referat
16. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
17. Godkendelse af tillægsbevilling - Færdiggørelse af Egnsplanvej
Beslutning: Anbefales