By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 8. december 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Planstrategi 2016 (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af kommuneplantillæg H.032 om reviderede parkeringsbestemmelser (1.forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.041 og Lokalplan 1-1-129 Butikker, erhverv m.m., Friis Citycenter, Aalborg Midtby (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.017 og Lokalplan 3-3-110, Boliger, Byengen, Hasseris (1. forelæggelse)
Beslutning: Se referat
6. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.036 og lokalplan 1-4-110, Østre Havn, Øgadekvarteret (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
7. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.022 med Miljørapport (MV), Byudviklingsplan for Skalborg (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af kommuneplantillæg 4.046 og Lokalplan 4-2-113 Boliger, erhverv m.m., Eternitten, Grønlandskvarteret (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af udviklingsplan for Stigsborg Havnefront med tilhørende Miljørapporter (MV)
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af opsamling på fordebat. Byudviklingsplan for Hals
Beslutning: Godkendt
11. Drøftelse af katalog over byudviklingsprojekter i Hals
Beslutning: Drøftedes
12. Godkendelse af supplerende høring af Råstofplan 2016
Beslutning: Anbefales
13. Godkendelse af vindmøller Nørrekær Enge II - fastlæggelse af alternativer
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
14. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
15. Godkendelse af ny parkeringsstruktur
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
16. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Se referat
17. Godkendelse af hydraulisk undersøgelse i Romdrup
Beslutning: Godkendt
18. Orientering om spildevandsforhold i Aalborg Kommunes kolonihaver
Beslutning: Til orientering
19. Godkendelse af vådområde ved Landbækken, Gistrup
Beslutning: Godkendt
20. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Intet
21. Godkendelse af kondemnering, Sønderholm Hedevej 3, Sønderholm
Bilag til punkt 21
 
Beslutning: Godkendt
22. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
23. Orientering om status på afgørelser i påklagede sager - 2. halvår 2016
Beslutning: Til orientering
24. Godkendelse af ekspropriation af arealer til pumpestationer og rettigheder til etablering og sikring af spildevandsledninger mv. i sommerhusområde - Hals/Hou, etape 8
Bilag til punkt 24
 
Beslutning: Anbefales
25. Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 34, Vodskov (matr. nr. 14c Horsens By, Horsens)
Beslutning: Anbefales
26. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
27. Eventuelt
Beslutning: Intet
28. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

29. Godkendelse af salg af Egholm 1 ("Kronborg")
Beslutning: Godkendt
30. Godkendelse af salg af areal ved Marathonvej i Svenstrup
Beslutning: Godkendt
31. Godkendelse af salg af areal ved Venøsundvej i Aalborg Øst
Beslutning: Godkendt