By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 5. januar 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 30. november 2016 på By- og Landskabsforvaltningens område
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af kommuneplantillæg 7.011 og Lokalplan 7-2-103 - Boliger, Dybbroparken ved Hadsundvej, Gistrup (1. forelæggelse)
Beslutning: Se referat
4. Godkendelse af kommuneplantillæg 4.036 Udvidelse af Aalborg Havn med miljørapport (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.028 og Lokalplan 1-1-116 Blandet bolig- og erhvervsområde, karreen mellem Løkkegade og Kjellerups Torv, Aalborg Midtby (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af kommuneplantillæg 4.045 og Lokalplan 4-5-103 Boliger og institutioner, Venøsundvej og Tornhøjvej, Tornhøj (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af fordebat til kommuneplantillæg, Erhverv, Skovhusvej, Vester Hassing
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af lokalplan 1-1-128, tillæg til lokalplan 1-1-110 Godsbanearealet, Aalborg Midtby (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
9. Orientering om Boligsocial helhedsplan 9220 Aalborg Øst 2017-21
Beslutning: Til orientering
10. Godkendelse af projekt med 18 familieboliger og 62 ungdomsboliger, Himmerland Boligforening, afd. 84, DLG , Skema A
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
11. Godkendelse af ansøgning om opførelse af 111 almene ungdomsboliger. Nørresundby Boligselskab, afd. 74, Havnegade 17 & 21, 9400 Nørresundby. (skema B)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
12. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
13. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Intet
14. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Intet
15. Godkendelse af navngivning af en ny vej i Skalborg - Ådals Alle
Bilag til punkt 15
 
Beslutning: Godkendt
16. Godkendelse af navngivning af en ny vej i Aalborg Midtby - Åparken
Bilag til punkt 16
 
Beslutning: Godkendt
17. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
18. Godkendelse af salg af parcelhus- og boliggrunde
Beslutning: Godkendt
19. Godkendelse af salg af erhvervsgrunde
Beslutning: Godkendt
20. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
21. Eventuelt
Beslutning: Intet
22. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

23. Godkendelse af tildeling af 13 tilladelser til taxikørsel
Beslutning: Godkendt