By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 26. januar 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af status på budget 2017 og drøftelse af budgetprocessen for budget 2018-21
Beslutning: Drøftedes
3. Orientering om større koordinerede lednings- og vejarbejder 2017
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Til orientering
4. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Se referat
5. Godkendelse af proces om udvikling af Løvvangsområde
Beslutning: Godkendt
6. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Se referat
7. Godkendelse af navngivning af en ny vej i Nørresundby - Rygård Park
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af navngivning af en ny vej på Aalborg Havnefront - Østre Havnepark
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Udsat
9. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
10. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.031 (med Miljørapport) for den nordvestlige del af Midtbyen, Aalborg (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
11. Godkendelse af lokalplan 1-3-113 Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
12. Godkendelse af lokalplan 1-3-115 (med Miljørapport), Boliger, erhverv m.m., Strandvejen og Badehusvej, Vestbyen (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
13. Godkendelse af kommuneplantillæg 4.049 og Lokalplan 4-1-114 Boliger, Samsøgade og Bernstorffsgade, Vejgård (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
14. Godkendelse af kommuneplantillæg 5.023 og lokalplan 5-9-108 AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
15. Godkendelse af kommuneplantillæg 5.022 og lokalplan 5-2-108 Boliger, Attrupgårdvej, Vodskov (2. forelæggelse) samt at et privat areal og et vejareal overføres fra byzone til landzone
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
16. Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.012 og Lokalplan 9-6-105. Vindmølleområde ved Øster Hassing Kær, landområde Hals (2. forelæggelse).
Bilag til punkt 16 
Beslutning: Udsat
17. Godkendelse af lokalplan 6-1-108 Boliger, Gammel Viborgvej, Svenstrup (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
18. Godkendelse af fordebat til kommuneplantillæg 6.024 - Byudviklingsplan for Godthåb
Beslutning: Godkendt
19. Godkendelse af udlejning efter særlige kriterier, Sundby-Hvorup Boligselskab, afdeling 12
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
20. Godkendelse af forfaldne beboelsesejendomme i landdistriktet, Pulje 15
Beslutning: Godkendt
21. Orientering om BID - Nationalt netværk
Beslutning: Til orientering
22. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
23. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
24. Eventuelt
Beslutning: Intet
25. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
26. Godkendelse af udvælgelse af bygherrer til det almene boligprogram
Beslutning: Godkendt

Åben

27. Godkendelse af lokalplan 4-3-106 Centerområde, Nøhr Sørensen Vej, Gug (Startredegørelse)
Beslutning: Godkendt