By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 9. februar 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden.
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 31. december 2016 på By- og Landskabsforvaltningens område
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Godkendt
3. Drøftelse af status på budget 2017 - Udvalgte anlægsprojekter
Beslutning: Drøftedes
4. Godkendelse af lokalplan 6-1-110, Institution, Bautastenen, Svenstrup (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af startredegørelse. Boligområde ved Skagen Beton, Klarupvej, Klarup
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af opsamling på fordebat. Nyt boligområde i den sydlige del af Fjellerad
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af supplerende høring af Råstofplan 2016 vedr. Vadum
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
8. Godkendelse af udlejning efter særlige kriterier i Alabu Boligs afdeling 8, Grønneparken (Kombineret udlejning)
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Godkendelse af udlejning efter særlige kriterier i Himmerland Boligforenings afdeling 51 - Blåkildevej (fleksibel udlejning)
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af Helhedsplan/renovering – Familieboliger - Himmerland Boligforening afd. 3, Henning Smiths Vej 8-40 og Poul Buås Vej 11-17, 9000 Aalborg – Skema B
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af projekt med 18 familieboliger og 62 ungdomsboliger - Himmerland Boligforening, afd. 84, DLG , Skema B
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
12. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
13. Godkendelse af VVM-redegørelse, udvidelse af Tranholmvej, Aalborg Øst (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
14. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Intet
15. Godkendelse af en strategi for biodiversitet - Rig natur i Aalborg Kommune
Bilag til punkt 15
 
Beslutning: Anbefales
16. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Intet
17. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Se referat
18. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
19. Eventuelt
Beslutning: Se referat
20. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
21. Godkendelse af salg af areal v/Rendsburggade, Aalborg
Beslutning: Godkendt med bemærkninger