By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 9. marts 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om foreløbigt regnskab 2016 By- og Landskabsforvaltningen
Beslutning: Til orientering
3. Orientering om budget 2018-21 - Temamøder i Byrådet
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af lokalplan 4-6-106 Boliger, Fyrkildevej, Smedegård (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af opsamling på fordebat. Nyt boligområde, Uggerhalnevej, Grindsted
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Godkendelse af fordebat. Byudviklingsplan for Frejlev
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af fordebat. Nyt boligområde, Mandelvej, Stae
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af udviklingsstrategi og miljøvurdering for Stigsborg Havnefront samt udviklingsplan for 1. etape
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af 44 familieboliger i Lindholm Søpark, Sundby Hvorup Boligselskab, afd. 47 (Skema B)
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af placering af billige almene boliger
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
11. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
12. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Intet
13. Orientering om integreret projekt (IP) EU LIFE
Beslutning: Til orientering
14. Godkendelse af Natura 2000-handleplaner 2016-2021
Beslutning: Anbefales
15. Orientering om Giftfri Zone-kampagnen 2017
Beslutning: Til orientering
16. Godkendelse af strateginotat - Træer i Aalborg Kommune
Bilag til punkt 16
 
Beslutning: Godkendt
17. Godkendelse af strateginotat - Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune
Beslutning: Godkendt
18. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Se referat
19. Godkendelse af navngivning af en ny vej på Aalborg Havnefront - Østre Havnepark
Bilag til punkt 19
 
Beslutning: Godkendt
20. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Se referat

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
21. Godkendelse af salg af areal v/Spiesgade, 9400 Nørresundby
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
22. Godkendelse af salg af areal v/Overvejen, Øster Uttrup
Beslutning: Godkendt

Åben

23. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
24. Eventuelt
Beslutning: Intet
25. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
26. Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.012 og Lokalplan 9-6-105. Vindmølleområde ved Øster Hassing Kær, landområde Hals (2. forelæggelse)
Bilag til punkt 26 
Beslutning: Udsat med bemærkninger