By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 23. marts 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om regnskab 2016 på By- og Landskabsforvaltningens område
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af endelige anlægsregnskaber hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere 2016
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017 og 2015 til 2017. By- og Landskabsforvaltningen, drift - Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017. By- og Landskabsforvaltningen, anlæg - Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
6. Orientering om status på arbejdet med budget 2018-21
Beslutning: Til orientering
7. Godkendelse af kommuneplantillæg 4.052 og Lokalplan 4-1-116 Boliger, Lenevej, Vejgård (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af Lokalplan 1-1-117 Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vodskov, kommuneplantillæg 5-020
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. 1 - Skema A
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af ombygning til almene familieboliger. Vivabolig, afd. 21. Kærby Hvilehjem. Helhedsplan - Skema A
Beslutning: Anbefales
12. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
13. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Se referat
14. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Intet
15. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
16. Godkendelse af fastsættelse af salgspriser for parcelhusgrunde beliggende på Søhesten i Hals
Beslutning: Godkendt
17. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
18. Eventuelt
Beslutning: Se referat
19. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt