By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 20. april 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 31. marts 2017 på By- og Landskabsforvaltningens område
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af regnskab 2016 - Limfjordsbroen
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af budget 2018 - Limfjordsbroen
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af kommuneplantillæg 4.053 til parkering til UCN ved Scoresbysundsvej (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af kommuneplantillæg 9.014 Erhverv, Skovhusvej, Vester Hassing (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.041 og Lokalplan 1-1-129 Butikker, erhverv m.m., Friis Citycenter, Aalborg Midtby (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af kommuneplantillæg 6.021 Udvidelse af landsbyen Tostrup (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af kommuneplantillæg H.032 om reviderede parkeringsbestemmelser (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
10. Godkendelse af ny vedtægt for Aalborg Kommunes Parkeringsfond
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af lokalplan 9-6-107, Sommerhuse, Torndalstrand, Landområde Hals (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
12. Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum'
Beslutning: Godkendt
14. Godkendelse af By- og Landskabsforvaltningens bæredygtighedsplan 2017-20
Beslutning: Godkendt
15. Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart, 32 almene boliger til handicappede ved Tornhøjgaardgrunden, Aalborg Øst. Himmerlands Boligforening afd. 79 (Skema B)
Beslutning: Anbefales
16. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
17. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Se referat
18. Orientering om ny materielgård - Korinthvej, Aalborg Øst
Beslutning: Til orientering
19. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Se referat
20. Godkendelse af navneændring af del af Vestvej i Hals
Beslutning: Godkendt
21. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
22. Godkendelse af nedsættelse af salgspriser for byggefelter på Fenris Alle i Svenstrup
Bilag til punkt 22
 
Beslutning: Godkendt
23. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
24. Eventuelt
Beslutning: Se referat
25. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
26. Godkendelse af køb af areal v/ Ved Søerne, Gandrup til bynær skov
Beslutning: Godkendt