By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 4. maj 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.017 og Lokalplan 3-3-110 Boliger, Byengen, Hasseris (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af kommuneplantillæg 5.023 og Lokalplan 5-9-108 AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af fordebat. NOVI Science-Arch, Kommuneplantillæg og lokalplan med miljørapport (VVM & MV), Universitetsområdet
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af startredegørelse. Erhverv, Alfred Nobels Vej, Universitetsområdet
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
8. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Se referat
9. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Intet
10. Godkendelse af fælles mastepolitik
Beslutning: Anbefales
11. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
12. Godkendelse af forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe vedr. krav om helårsboliger i nye lokalplaner i Aalborg Kommune
Beslutning: Udsat
13. Godkendelse af forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe vedr. bopælspligt og flexboliger
Beslutning: Udsat
14. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
15. Eventuelt
Beslutning: Se referat
16. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

17. Drøftelse af moderniserings- og effektivisering Budget 2018-21
Beslutning: Drøftedes