By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 18. maj 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Virksomhedsrapport pr. 30. april 2017 på By- og Landskabsforvaltningens område
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.049 og Lokalplan 4-1-114 Boliger, Samsøgade og Bernstorffsgade, Vejgård (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 7.011 og Lokalplan 7-2-103 Boliger, Dybbroparken ved Hadsundvej, Gistrup (2. forelæggelse)
Beslutning: Udsat med bemærkninger
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.019 og Lokalplan 3-3-111, Boliger, Otiumvej, Hasseris (Annullering)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Lokalplan 3-6-109 Boliger og erhverv, Digtervejen Nord, Skalborg (med miljørapport) (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
7. Godkendelse af Lokalplan 6-1-111 Boliger, Tingstedet, Svenstrup (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af Lokalplan 6-1-110, Institution, Bautastenen, Svenstrup (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af fordebat. Planlægning for udvidelse af FC Beton i Drastrup
Beslutning: Godkendt
10. Drøftelse af udnyttelse af muligheden for udlæg af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder
Beslutning: Drøftedes
11. Orientering om oprettelse af tværkommunale lokale naturråd der skal bistå kommunerne med planlægning for Grønt Danmarkskort
Beslutning: Til orientering
12. Drøftelse af oprydning af kystnære ferie- og fritidsreservationer
Beslutning: Drøftedes
13. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
14. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Intet
15. Orientering om naturkapitalindeks for Aalborg Kommune
Beslutning: Til orientering
16. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Se referat
17. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
18. Godkendelse af fastsættelse af salgspriser for sokkelgrunde beliggende på Nåleøjet i Vester Hassing
Beslutning: Godkendt
19. Godkendelse af fastsættelse af salgspriser for parcelhusgrunde på Sportvænget i Godthåb, etape 3
Beslutning: Godkendt
20. Godkendelse af forslag fra Det Radikale Venstre om parkering uden betaling for el-biler og brintbiler
Beslutning: Udsat
21. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
22. Eventuelt
Beslutning: Se referat
23. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
24. Godkendelse af salg af hjørnegrunden Sohngårdsholmsvej/ Universitetsboulevarden
Beslutning: Godkendt
25. Godkendelse af modernisering og effektivisering Budget 2018-21
Beslutning: Godkendt