By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 8. juni 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.031 (med Miljørapport) for den nordvestlige del af Midtbyen, Aalborg (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af Lokalplan 1-3-115 (med Miljørapport) Boliger, erhverv m.m., Strandvejen og Badehusvej, Vestbyen (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af opsamling på fordebat - Mandelvej Stae
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af tillæg til Planstrategi 2016 for Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af opsamling på naboorientering. Omdannelse af Bygaden 28 til boliger
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af projekter til realiseringen af afsatte midler: 4 x 3. mio. kr. til almene familieboliger i oplandet
Beslutning: Udsat
8. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
9. Orientering om Trafik- og Miljøberetning 2016
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Til orientering
10. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Se referat
11. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Intet
12. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
13. Godkendelse af fastsættelse af salgspriser for parcelhusgrunde Ferskenvej, Hasseris - etape 2
Beslutning: Godkendt
14. Godkendelse af forslag fra Det Radikale Venstre om parkering uden betaling for elbiler og brintbiler
Beslutning: Se referat
15. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
16. Eventuelt
Beslutning: Se referat
17. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
18. Godkendelse af lokalplan 1-3-113 (med Miljørapport) Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger