By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 22. juni 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af Budget 2018-21 - Det videre arbejde med budgetforslaget
Beslutning: Drøftedes
3. Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 31. maj 2017 på By- og Landskabsforvaltningens område
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.024 og Lokalplan 3-4-104 Boliger og institution, Annebergvej, Mølholm (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.013 Blandet bolig- og erhvervsområde, Poul Smeds Vej, Gandrup (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Lokalplan 10-1-108 Boliger og Erhverv, Koldsmindevej og Vestergade, Nibe (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
7. Godkendelse af Lokalplan 4-10-103 Sognegård, Sønder Tranders, Landområde Øst (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af Lokalplan 7-1-110 Boliger og Erhverv, Lodsholmvej, Klarup (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
9. Godkendelse af opsamling på fordebat i Gistrup, kommuneplantillæg 7.012
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af startredegørelse, Detailhandel, Klarupvej, Klarup
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af renoveringsprojekt - Viva Bolig afd. 20 - Absalonsgade 9, 9000 Aalborg - Skema A
Beslutning: Anbefales
12. Godkendelse af renovering af 138 almene familieboliger, Alabu bolig afd. 10, Peter Freuchens Vej 1-39 - skema B
Beslutning: Godkendt
13. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
14. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Se referat
15. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Intet
16. Godkendelse af navngivning af en ny vej i Nørre Tranders - Præstelunden
Bilag til punkt 16
 
Beslutning: Godkendt
17. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
18. Godkendelse af fastsættelse af salgspriser for parcelhusgrunde beliggende på Nåleøjet i Vester Hassing
Beslutning: Godkendt
19. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
20. Eventuelt
Beslutning: Se referat
21. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt