By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 10. august 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af halvårsregnskab 2017 By- og Landskabsforvaltningen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af By- og Landskabsudvalgets møder i 2018
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.043 og Lokalplan 1-2-116 Boliger ved Digmannsvej, Stigsborg Havnefront, Nørresundby Midtby (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 2.018 og Lokalplan 2-2-108, Boliger, Gammel Kongevej, Nørre Uttrup (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.027 og Lokalplan 3-2-107 Aalborg Zoo, Hobrovejkvarteret (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.019 og Lokalplan 5-4-101 Boliger, Øster Hassing Vej – Smalby, Langholt (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
8. Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.024 og Lokalplan 5-1-105, Boliger Vester Halne Vej, Vadum (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
9. Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.025 og Lokalplan 5-1-104 Boliger, Kaj Birksteds Vej, Vadum (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
10. Godkendelse af Lokalplan 10-1-112 Boliger, Lundevej, Nibe (1. forelæggelse)
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.052 og Lokalplan 4-1-116 Boliger, Lenevej, Vejgård (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
12. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.053 til Parkering til UCN ved Scoresbysundsvej (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
13. Godkendelse af Kommuneplantillæg 7.011 og Lokalplan 7-2-103 Boliger, Dybbroparken ved Hadsundvej, Gistrup (2. forelæggelse)
Beslutning: Udsat
14. Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.014 Erhverv, Skovhusvej, Vester Hassing (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
15. Godkendelse af 36 nye almene familieboliger og renovering af eksisterende almene familieboliger i Sankelmarksgade, 9000 Aalborg – Himmerland Boligforening (Skema A)
Beslutning: Anbefales
16. Godkendelse af projekt med 90 familieboliger, Himmerland Boligselskab afd. 78 og 86, Tornhøjgaardsparken - Skema A
Beslutning: Anbefales
17. Godkendelse af renoveringsstøttesag - Himmerland Boligselskab afd. 52, Fyrkildevej (Skema B)
Beslutning: Anbefales
18. Drøftelse af realiseringen af midler til almene familieboliger samt fremtidigt boligbehov
Beslutning: Drøftedes
19. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
20. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Intet
21. Orientering om håndshævelsessager efter naturbeskyttelsesloven
Beslutning: Til orientering
22. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Se referat
23. Godkendelse af dispensation fra bebyggelsesprocenten på etagehusbebyggelse på Tinbergens Alle
Beslutning: Udsat
24. Godkendelse af navngivning af ny vej i Sønder Tranders - Malum Alle
Bilag til punkt 24
 
Beslutning: Godkendt
25. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
26. Godkendelse af salgspriser for 12 sokkelgrunde på Elektravej i Gug Sydøst
Beslutning: Godkendt
27. Orientering om afgørelser fra klageinstanser - 1. halvår 2017
Beslutning: Til orientering
28. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
29. Eventuelt
Beslutning: Se referat
30. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

31. Drøftelse af Budget 2018-21 på By- og Landskabsudvalgets område
Beslutning: Drøftedes