By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 24. august 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om status på forslag til budget 2018-21
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 31. juli 2017 på By- og Landskabsforvaltningens område
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af opsamling på fordebat. Byudvikling i Sohngårdsholmsområdet
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af kommuneplantillæg 4.050 og Lokalplan 4-1-115 Parkbyen, Boliger m.m., Sohngårdsholmsvej, Vejgård (med miljørapport) (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
6. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.037 og Lokalplan 1-2-115 Boliger m.m., Engvej, Østergade, Cementvej og Kortegårdsvej, Nørresundby Midtby (med miljørapport) (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.042 og Lokalplan 1-3-117 Boliger, Ny Kastetvej og Kastetvej, Vestbyen (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
8. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.025 og Lokalplan 3-5-103 Boliger, Sofiendal Enge Syd (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
9. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.026 og Lokalplan 3-6-110 Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
10. Godkendelse af lokalplan 7-1-107 Boliger, Sønderhaven, Klarup (1. forelæggelse)
Beslutning: Udsat
11. Godkendelse af startredegørelse. Butikker, boliger m.m., Algade og Bredegade, Aalborg Midtby
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
12. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
13. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Intet
14. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Intet
15. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Se referat
16. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
17. Eventuelt
Beslutning: Se referat
18. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt