By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 11. september 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Orientering om status på salgsprocessen for Stigsborg Havnefront
Beslutning: Til orientering