By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 20. september 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af aktuel status 2017 By- og Landskabsforvaltningen - tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
3. Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 31. august 2017 By- og Landskabsforvaltningen
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 7.011 og Lokalplan 7-2-103 Boliger, Dybbroparken ved Hadsundvej, Gistrup (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af annullering af Kommuneplantillæg 9.012 og Lokalplan 9-6-105. Vindmølleområde ved Øster Hassing Kær, landområde Hals (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Tillæg til Planstrategi 2016 for Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af Lokalplan 7-1-107 Boliger, Sønderhaven, Klarup (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
8. Godkendelse af Opsamling på fordebat. Udvidelse af FC Beton i Drastrup
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af renoveringsprojekt - Vivabolig Absalonsgade afd. 20 (Skema B)
Beslutning: Godkendt
10. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
11. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Intet
12. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Intet
13. Godkendelse af navngivning af "Egnsplanvej"
Bilag til punkt 13
 
Beslutning: Godkendt
14. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
15. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
16. Eventuelt
Beslutning: Se referat
17. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt