By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 5. oktober 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Kommuneplantillæg 2.016 og Lokalplan 2-4-106 Erhverv m.m., Lufthavnsvej og Thistedvej, Lindholm (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.025 og lokalplan 6-3-107, boliger, Carl Nielsens Vej, Frejlev (1. forelæggelse)
Beslutning: Udsat
4. Godkendelse af Lokalplan 1-1-133 Café, offentlige formål m.m., Medborgerhuset, Aalborg Midtby (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af Lokalplan 6-1-111 Boliger, Tingstedet, Svenstrup (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
7. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
8. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
9. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
10. Godkendelse af regulering af maksimaltakster for taxikørsel
Beslutning: Anbefales
11. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
12. Eventuelt
Beslutning: Se referat
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt