By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 9. november 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Virksomhedsrapport pr. 30. september 2017 By- og Landskabsforvaltningen
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.025 og lokalplan 6-3-107, boliger, Carl Nielsens Vej, Frejlev (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.024 og Lokalplan 3-4-104 Boliger og institution, Annebergvej, Mølholm (2. forelæggelse)
Beslutning: Udsat
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.025 og Lokalplan 5-1-104 Boliger, Kaj Birksteds Vej, Vadum (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af kommuneplantillæg 9.013 Blandet bolig- og erhvervsområde, Poul Smeds Vej, Gandrup (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af ophævelse af lokalplan 50.03.79 for Vandværksvej 2, Storvorde (1. forelæggelse)
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af lokalplan 7-1-110 Boliger og Erhverv, Lodsholmvej, Klarup (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af opsamling på fordebat. Planlægning for solfangeranlæg ved Sønderholm
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af ansøgning om støtte til opførelse af 48 almene ældreboliger med servicearealer på Annebergvej (aflastning) - Skema A
Beslutning: Udsat
11. Godkendelse af skema A for 24 almene familieboliger Ved Søerne i Gandrup. Sundby Hvorup Boligselskab afd. 74
Beslutning: Anbefales
12. Godkendelse af Skema A for renovering af almene familieboliger for Himmerland Boligforening afd. 39, Danagården 2-88 og 11-139, 9230 Svenstrup
Beslutning: Anbefales
13. Godkendelse af skema A for 21 nye almene familieboliger på Nåleøjet i Vester Hassing, Sundby Hvorup Boligselskab afd. 73
Beslutning: Anbefales
14. Godkendelse af Skema A for 30 nye almene familieboliger på Tingstedet 28, 9230 Svenstrup af Boligselskabet Nordjylland afd. 01.75
Bilag til punkt 14
 
Beslutning: Anbefales
15. Godkendelse af Skema A for renovering af 21 almene familieboliger for Sundby Hvorup Boligselskab afd. 21, Kjeldsens Alle 1-22, 9400 Nørresundby
Beslutning: Anbefales
16. Orientering om behandling af Skema C (Regnskab) - almene boliger
Beslutning: Til orientering
17. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
18. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
19. Godkendelse af fredning af 4 byparker i Aalborg
Beslutning: Godkendt
20. Orientering om lokalt naturråd til Grønt Danmarkskort
Beslutning: Til orientering
21. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Intet
22. Godkendelse af dispensation vedrørende etagehusbebyggelse på Tinbergens Alle
Beslutning: Udsat med bemærkninger
23. Godkendelse af navngivning af en ny vej i Vodskov - Skeldalen
Bilag til punkt 23
 
Beslutning: Godkendt
24. Godkendelse af kondemnering, Vestergade 1, Ulsted
Beslutning: Godkendt
25. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
26. Godkendelse af ekspropriation til etablering af vejudvidelse af Tranholmvej i Aalborg Øst
Beslutning: Anbefales
27. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
28. Eventuelt
Beslutning: Se referat
29. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
30. Godkendelse af salg af areal
Beslutning: Godkendt
31. Godkendelse af salg af areal
Beslutning: Godkendt
32. Godkendelse af køb af Fjelleradhallen (Den selvejende Institution Fjelleradhallen)
Beslutning: Godkendt
33. Godkendelse af køb af omklædning og cafeteria i Fjelleradhallen (Vaarst Fjellerad Boldklub)
Beslutning: Godkendt