By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 23. november 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Virksomhedsrapport pr. 31. oktober 2017 i By- og Landskabsforvaltningen
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.020 Byudviklingsplan for Vodskov med miljørapport (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.021 Byudviklingsplan for Vestbjerg med miljørapport (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.045 og Lokalplan 1-1-130 Butikker, boliger m.m., Algade 16-16A, Aalborg Midtby (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.016 og Lokalplan 9-6-108, Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.043 og Lokalplan 1-2-116 boliger ved Digmannsvej, Stigsborg Havnefront, Nørresundby Midtby (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af Kommuneplantillæg 2.018 og lokalplan 2-2-108, Boliger, Gl. Kongevej, Nr. Uttrup (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
9. Godkendendelse af Lokalplan 9-1-103 Boliger, Hækken, Vester Hassing (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af Lokalplan 10-1-108 Boliger og Erhverv, Koldsmindevej, Nibe (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af Lokalplan 10-1-112 Boliger, Lundevej, Nibe (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
12. Godkendelse af Skema A for 22 almene familieboliger på Koldsmindevej i Nibe. Boligforeningen Enggaarden afd. 24
Beslutning: Anbefales
13. Godkendelse af Skema A for 20 almene familieboliger på Fyrkildevej, 9220 Aalborg øst for Himmerland boligforening afd. 52
Bilag til punkt 13
 
Beslutning: Anbefales
14. Godkendelse af Skema A for 89 almene familieboliger på Digmansvej 17, 9400 Nørresundby for Nørresundby Boligselskab afd. 78
Bilag til punkt 14
 
Beslutning: Anbefales
15. Godkendelse af skema A for 55 almene familieboliger på Gl. Kongevej i Nørresundby. Sundby Hvorup Boligselskab afd. 77
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
16. Godkendelse af Skema A for 124 almene familieboliger på Sohngårdsholmsvej 55, 9000 Aalborg for boligselskabet Nordjylland afd. 01.74, Parkbyen
Beslutning: Anbefales
17. Godkendelse af Skema A for 25 almene familieboliger på Lundevej 57, 9240 Nibe for Boligforeningen Enggården
Beslutning: Anbefales
18. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Til orientering
19. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Til orientering
20. Godkendelse af høringssvar vedrørende justeringer af Natura 2000 grænser
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
21. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Intet med bemærkninger
22. Godkendelse af navngivning af to nye stier i Sofiendal, Skalborg - Sofiendalstien og Sofiendal Engsti
Bilag til punkt 22
 
Beslutning: Godkendt
23. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Til orientering
24. Orientering om Stigsborg Havnefront - Fusionskontrol
Beslutning: Fremsendes
25. Godkendelse af igangsætning (for MEU) af miljøvurderingsproces - Grundvandsvarmeprojekt Farstrup
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
26. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet med bemærkninger
27. Eventuelt
Beslutning: Se referat
28. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
29. Godkendelse af køb af areal i Østerådalen
Beslutning: Godkendt
30. Godkendelse af salg af areal i Sofiendal Enge
Beslutning: Godkendt