By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 7. december 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.046 og Lokalplan 1-3-119 Boliger, Porthusgade, Vestbyen (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.042 og Lokalplan 1-3-117 Boliger, Ny Kastetvej og Kastetvej, Vestbyen (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.024 og Lokalplan 3-4-104 Boliger og institution, Annebergvej, Mølholm (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.026 og Lokalplan 3-6-110 Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.027 og Lokalplan 3-2-107 Aalborg Zoo, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.019 og Lokalplan 5-4-101 Boliger, Øster Hassing Vej - Smalby, Langholt (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af Lokalplan 3-6-109 Boliger og erhverv, Digtervejen Nord, Skalborg (med miljørapport) (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
9. Godkendelse af ansøgning om støtte til opførelse af 48 almene ældreboliger med servicearealer på Annebergvej (aflastning) - Skema A
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af skema A for 113 almene familieboliger på Annebergvej 177-79. Vivabolig afd. 29
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af skema B Skallerupvej 37-469 - Renovering
Beslutning: Godkendt
12. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
13. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Intet
14. Orientering om brugerundersøgelser i Vestre Fjordpark
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
15. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
16. Godkendelse af Dispensation fra bebyggelsesprocenten på etagehusbebyggelsen på Tinbergens Alle
Beslutning: Godkendt
17. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
18. Godkendelse af ekspropriation til spildevandsledninger i sommerhusområde i Hou/Hals - etape 9 & 10
Beslutning: Anbefales
19. Drøftelse af henvendelse fra Kirsten Algren vedrørende parkering på Frederikstorv fra januar 2018
Beslutning: Ikke godkendt med bemærkninger
20. Orientering om afgørelser fra klageinstanser - 2. halvår 2017
Beslutning: Til orientering
21. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
22. Eventuelt
Beslutning: Se referat
23. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
24. Godkendelse af salg af areal på Ved Søerne i Gandrup
Beslutning: Godkendt
25. By- og Landskabsudvalgets evaluering af udvalgsarbejdet i 2014-2017
Beslutning: Drøftedes

Åben

26. Godkendelse af skema A for 62 ungdomsboliger, Vivabolig, afd. 30, John F. Kennedys Plads –
Beslutning: Anbefales