By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 24. januar 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Drøftelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
3. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt med bemærkninger