By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 25. januar 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af forretningsorden for stående udvalg
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af Kompetencefordeling, By- og Landskabsforvaltningen
Beslutning: Godkendt
4. Præsentation af Byggeri og Digital Service
Beslutning: Til orientering
5. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.027 og Lokalplan 6-6-104 Tekniske anlæg, Solfangeranlæg, Sønderholm (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 2.016 og Lokalplan 2-4-106 Erhverv m.m., Lufthavnsvej og Thistedvej, Lindholm (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
8. Godkendelse af Lokalplan 1-1-133 Café, offentlige formål mm., Medborgerhuset, Aalborg Midtby (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af Lokalplan 7-1-107 Boliger, Sønderhaven, Klarup (2. forelæggelse)
Beslutning: Udsat
10. Godkendelse af Lokalplan 9-4-103, tillæg til lokalplan 5.23, Boliger ved Færgevej, Vestpieren, Hals (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af ophævelse af lokalplan 50.03.79 for Vandværksvej 2, Storvorde (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
12. Godkendelse af Skema A for 22 nye almene familieboliger på Kaj Birksteds Vej i Vadum for Nørresundby Boligselskab
Beslutning: Anbefales
13. Godkendelse af kapitaltilførsel til Lejerbo Aalborg afd. 755-0 - Nygårdshave
Beslutning: Anbefales
14. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Til orientering
15. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Intet
16. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Intet
17. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
18. Eventuelt
Beslutning: Intet
19. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt