By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 8. februar 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Orientering om Virksomhedsrapport pr. 31. december 2017 i By- og Landskabsforvaltningen
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
3. Præsentation af Trafik og Veje
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
4. Godkendelse af udpegning af medlemmer til Broudvalget for Limfjordsbroen 2018-21
Beslutning: Udsat med bemærkninger
5. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
6. Godkendelse af udpegning af medlemmer til Komiteen for bygningspræmiering i Aalborg
Beslutning: Se referat
7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.028 og Lokalplan 3-1-104 Boliger, Ny Kærvej/Asylvej, Kærby (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
8. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.054 og Lokalplan 4-1-112 Boliger og erhverv, Kollegievej, Vejgård (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
9. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.037 og Lokalplan 1-2-115 Boliger m.m., Engvej, Østergade, Cementvej og Kortegårdsvej, Nørresundby Midtby (med miljørapport) (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
10. Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.025 og Lokalplan 6-3-107, Boliger, Carl Nielsens Vej, Frejlev (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
11. Godkendelse af Lokalplan 5-2-111 Nyt behandlingscenter, Hammer Bakker, Storemosevej, Vodskov (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
12. Godkendelse af Lokalplan 7-1-109 Detailhandel, Klarupvej, Klarup (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
13. Godkendelse af Lokalplan 4-10-103 Ny Sognegård, Sønder Tranders, Landområde Øst (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
14. Godkendelse af Lokalplan 7-1-107 Boliger, Sønderhaven, Klarup (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
15. Godkendelse af Lokalplan 9-1-103 Boliger, Hækken, Vester Hassing (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
16. Godkendelse af Opsamling på fordebat. Nyt lokalcenter for Hadsundvej ved Doravej og Golfparken
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
17. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
18. Orientering om Naturrådets konstituering
Bilag til punkt 18
 
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
19. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
20. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet med bemærkninger
21. Godkendelse af overdragelse af taxiopgaven til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
22. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet med bemærkninger
23. Eventuelt
Beslutning: Intet med bemærkninger
24. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt med bemærkninger