By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 9. marts 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Orientering om Foreløbigt regnskab 2017 i By- og Landskabsforvaltningen
Beslutning: Til orientering
3. Drøftelse af Budget 2019-22 Tids- og aktivitetsplan
Beslutning: Drøftedes
4. Præsentation af Park og Natur samt Entreprenør, By- og Landskabsforvaltningen (EBL)
Beslutning: Til orientering
5. Orientering om Benchmark - Drift og vedligeholdelse af grønne områder, planområde 9, 2017
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om Kommissorium for Det Grønne Råd
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Til orientering
7. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Til orientering
8. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.050 og Lokalplan 4-1-115 Parkbyen, Boliger m.m., Sohngårdsholmsvej, Vejgård (med miljørapport) (fornyet høring)
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.051 og lokalplan 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.016 og Lokalplan 9-6-108 Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af Lokalplan 10-1-110 Boliger, Skalhøje, Nibe (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
12. Godkendelse af Lokalplan 10-1-111 Boliger, Nøragervej, Nibe (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
13. Godkendelse af Lokalplan 10-1-113 Boliger, Skovbrynet, Nibe (1. forelæggelse)
Bilag til punkt 13
 
Beslutning: Anbefales
14. Godkendelse af Skema B for 24 almene familieboliger Ved Søerne i Gandrup. Sundby Hvorup Boligselskab, afd. 74
Bilag til punkt 14
 
Beslutning: Godkendt
15. Godkendelse af Ansøgning om fleksibel udlejning - Vivabolig, afd. 7 Peter Freuchens Vej og afd. 8 Thulevej Aalborg SØ
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
16. Godkendelse af Ansøgning om fleksibel udlejning - Lejerbo, afd. 76-0 og 119-0, Fridtjof Nansens Vej og Thulevej
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
17. Godkendelse af Ansøgning om fleksibel udlejning, Alabu Bolig, afd. 10, Peter Freuchensvej og afd. 18, 19 og 20, Umanakvej
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
18. Godkendelse af Ansøgning om fleksibel udlejning, Alabu Bolig, afd. 12, Grønlands Torv
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
19. Beslutning vedrørende Landzonesag - udstykning Tengedal 1, Vestbjerg
Beslutning: Se referat
20. Godkendelse af Landzonesag Søhusevej 3, Vestbjerg
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
21. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
22. Godkendelse af udpegning af medlemmer til Broudvalget for Limfjordsbroen 2018-21
Beslutning: Se referat
23. Orientering om Større koordinerede lednings- og vejarbejder i 2018
Beslutning: Udsat med bemærkninger
24. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Intet med bemærkninger
25. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet med bemærkninger
26. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet med bemærkninger
27. Eventuelt
Beslutning: Intet med bemærkninger
28. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt med bemærkninger

Lukket

29. Godkendelse af forhandling om erhvervelse af ejendom
Beslutning: Godkendt
30. Godkendelse af Salg af areal ved Gammel Kongevej i Nørresundby
Beslutning: Udsat med bemærkninger