By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 5. april 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Præsentation af Økonomiafdelingen
Beslutning: Til orientering
3. Orientering om regnskab 2017 på By- og Landskabsforvaltningens område
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af endelige anlægsarbejder over 2 mio. kr. Regnskab 2017
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018 - Tillægsbevilling, drift
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018 - Tillægsbevilling, anlæg
Beslutning: Anbefales
7. Orientering om Budgettema I - Anlægsbudgettet
Beslutning: Til orientering
8. Godkendendelse af Kommuneplantillæg 4.057 og Lokalplan 4-4-117 Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé, Universitetsområdet (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
9. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.045 og Lokalplan 1-1-130 Butikker, boliger m.m., Algade 16-16A, Aalborg Midtby (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af startredegørelse. Klostermarksskolen, Dronning Christines Vej, Vestbyen
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af startredegørelse. Boliger, Karolinelundsvej, Ø-gadekvarteret
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse af kommunegaranti i forbindelse med ny børnehave på Blåkildevej - Himmerland Boligforening afd. 67
Bilag til punkt 12
 
Beslutning: Anbefales
13. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Til orientering
14. Orientering om Større koordinerede lednings- og vejarbejder i 2018
Beslutning: Til orientering
15. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Til orientering
16. Godkendelse af Tryg Aalborg Version 2
Beslutning: Anbefales
17. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Intet
18. Godkendelse af navngivning af en ny vej i Vaarst - Skovskrænten
Beslutning: Godkendt
19. Godkendelse af landzonetilladelse til udstykning og byggeri i Egholm by
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
20. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
21. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
22. Eventuelt
Beslutning: Intet
23. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
24. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland for Sygehus Nord og Gåsepigen
Beslutning: Anbefales
25. Godkendelse af ansøgning om salg af almene boliger
Beslutning: Udsat
26. Godkendelse af Salg af areal ved Gammel Kongevej i Nørresundby
Beslutning: Godkendt
27. Godkendelse af salg af areal på Lufthavnsvej, Nørresundby
Beslutning: Godkendt
28. Godkendelse af køb af areal til ny sti mellem Romdrupvej og Klarup Banesti
Beslutning: Anbefales
29. Godkendelse af køb af areal til vejudvidelse, Mejlstedvej, Vestbjerg
Beslutning: Godkendt
30. Godkendelse af køb af areal til udvidelse af kryds
Beslutning: Godkendt

Åben

31. Godkendelse af udpegning af medlemmer til den politiske styregruppe for +BUS-projektet
Beslutning: Anbefales