By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 12. april 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om status på By- og Landskabsforvaltningens Bæredygtighedsplan 2017-20
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af udmøntning af Boligprogram 2018 – 2021
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Godkendt
4. Drøftelse af alternativer vedrørende Vindmøller Nørrekær Enge II
Beslutning: Drøftedes
5. Beslutning vedrørende bilremise og bolighøjhus, Gasværksvej 25
Beslutning: Udgik
6. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Til orientering
7. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Intet
8. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Intet
9. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Til orientering
10. Godkendelse af ekspropriation til separatkloakering - Primulastien, Bellisvej m.fl., Vestbjerg
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Anbefales
11. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Beslutning: Se referat
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

14. Godkendelse af køb af areal til udvidelse af kryds
Beslutning: Anbefales
15. Godkendelse af ansøgning om salg af almene boliger
Beslutning: Godkendt med bemærkninger