By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 3. maj 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 31. marts 2018 i By- og Landskabsforvaltningen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Drøftelse af moderniserings- og effektiviseringskatalog for budget 2019-22
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
4. Godkendelse af kommuneplantillæg H.033 og Lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg (med miljørapport) (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.047 og lokalplan 1-1-131, Butikker, Boliger m.m., Bredegade og Niels Ebbesens Gade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse)
Beslutning: Udsat
6. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.046 og Lokalplan 1-3-119 Boliger, Porthusgade, Vestbyen (2. behandling)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.028 og Lokalplan 3-1-104 Boliger, Ny Kærvej/Asylvej, Kærby (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af kommuneplantillæg 4.050 og Lokalplan 4-1-115 Parkbyen, Boliger m.m., Sohngårdsholmsvej, Vejgård (med miljørapport) (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
9. Godkendelse af kommuneplantillæg 5.021 Byudviklingsplan for Vestbjerg med miljørapport (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
10. Godkendelse af lokalplan 5-2-111 Behandlingscenter, Hammer Bakker, Storemosevej, Vodskov (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
11. Godkendelse af lokalplan 7-1-109 Detailhandel, Klarupvej, Klarup (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
12. Godkendelse af kommuneplantillæg 5.020 Byudviklingsplan for Vodskov med miljørapport (supplerende høring)
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
13. Godkendelse af startredegørelse, Boliger, Østre Alle 91, Vejgård
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
14. Godkendelse af startredegørelse, Boliger og Erhverv, Samsøgade/Karnersvej, Vejgård
Beslutning: Ikke godkendt med bemærkninger
15. Godkendelse af fordebat. Lokalcenter ved Fredrik Bajers Vej/Bertil Ohlins Vej i Universitetsområdet
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
16. Godkendelse af Gistrup. Debatoplæg om byudvikling
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
17. Godkendelse af skema B, renovering af Kjeldsens Alle nr. 1-22, Nr. Sundby - Sundby Hvorup Boligselskab afd. 21
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
18. Godkendelse endelig anskaffelsessum skema C - Himmerland Boligforening afd. 74 Rendsburggade 10
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
19. Orientering om indledende drøftelser om ny højhuspolitik
Beslutning: Drøftedes
20. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
21. Godkendelse af administration af servicevejvisning
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
22. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Intet med bemærkninger
23. Orientering om åbning af Østerå
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
24. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Intet
25. Godkendelse af beslutning om kondemnering
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
26. Godkedendelse af beslutning om kondemnering af ejendom
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
27. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet med bemærkninger
28. Godkendelse af salgspriser for 12 sokkelgrunde på Elektravej i Gug Sydøst, etape 2
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
29. Godkendelse af salgspriser for parcelhusgrunde på Ferskenvej i Hasseris - etape 3 og 4
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
30. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
31. Eventuelt
Beslutning: Intet med bemærkninger
32. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt med bemærkninger

Lukket

33. Godkendelse af køb af areal til sti ved Mejlstedvej, Vestbjerg
Beslutning: Anbefales med bemærkninger