By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 24. maj 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af moderniserings- og effektiviseringskatalog for budget 2019-22
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 30. april 2018 i By- og Landskabsforvaltningen
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af kommuneplantillæg 4.055 og Lokalplan 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.029 og lokalplan 3-3-114 Boliger, Bygaden 28, Hasseris (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
6. Godkendelse af kommuneplantillæg 6.027 og Lokalplan 6-6-104 Tekniske anlæg, Solfangeranlæg, Sønderholm (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af lokalplan 10-1-110 Boliger, Skalhøje, Nibe (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af startredegørelse. Loge og boliger, Hasserisgade 18, Vestbyen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Godkendelse af fordebat for udvidelse af boligområde i den nordlige del af Kongerslev
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af fordebat for nyt boligområde i St. Restrup
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af Skema A for renovering af almene familieboliger for Plus Bolig afd. 57, Vegavej & Scheelsmindevej
Beslutning: Anbefales
12. Godkendelse af Skema B for 21 almene familieboliger på Nåleøjet i Vester Hassing- Sundby-Hvorup Boligselskab, afd. 73
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse af Skema B - Ansøgning om støtte til opførsel af 48 almene ældreboliger med servicearealer (aflastning) på Annebergvej 173 - Aalborg Kommune
Beslutning: Godkendt
14. Godkendelse af ansøgning til Miljø- og Fødevareministeren om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen for bynære arealer i og omkring havne
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
15. Godkendelse af lukning af Algade mod Vesterbro
Beslutning: Godkendt
16. Godkendelse af ændring af fornyelsesperioder for gravsteder på Aalborg Kommunes kirkegårde
Beslutning: Godkendt
17. Godkendelse af retningslinjer for forvaltning af risikotræer på Aalborg Kommunes arealer
Beslutning: Godkendt
18. Godkendelse af ny lejekontrakt med Fjordbyen
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
19. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
20. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
21. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Intet med bemærkninger
22. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet med bemærkninger
23. Orientering fra rådmand og direktør
Bilag til punkt 23
 
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
24. Eventuelt
Beslutning: Intet med bemærkninger
25. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt med bemærkninger